Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Legalizacja samowoli budowlanej na nowych zasadach, co, jak i dlaczego?

Dorota Kuś02 lipca 2020Komentarze (0)

W poprzednim wpisie wskazałam, kiedy możesz skorzystać z megaabolicji, czyli uproszczonej procedury legalizacji samowoli budowlanej. Dzisiaj chcę Ci przybliżyć, jak wygląda ta procedura.

Przypomnę tylko, że  przepisy przewidujące megaabolicję, wchodzą w życie w  dniu 19 września 2020 r.

Jakich dokumentów potrzebujesz
by skorzystać z megaabolicji?

Wymagania nie są wygórowane. W celu skorzystania z megaabolicji potrzebujesz:

 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującej, czy stan techniczny obiektu budowlanego: nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Kiedy należy złożyć dokumenty?

Opisane wyżej dokumenty umożliwiające legalizację samowoli budowlanej musisz złożyć  po wydaniu postanowienia organu nadzoru budowlanego, przewidującego obowiązek ich przedłożenia.

Termin na przedłożenie dokumentów nie może być krótszy niż  60 dni od dnia doręczenia postanowienia przez organ.

Uwaga, jeśli termin na przedłożenie dokumentów wyznaczony przez organ jest dla Ciebie zbyt krótki, możesz złożyć wniosek o jego przedłużenie. Pamiętaj, taki wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu.

Kiedy organ wyda decyzję o legalizacji samowoli budowlanej?

Organ wyda decyzję o legalizacji samowoli budowlanej, jeśli:

 • złożone przez Ciebie dokumenty legalizacyjne będą kompletne lub jeśli w toku postępowania usuniesz ich braki,
 • z przedłożonej przez Ciebie ekspertyzy technicznej będzie wynikać, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Co bada organ podczas uproszczonej procedury legalizacyjnej?

W toku uproszczonego postępowania legalizacyjnego, organ bada wyłącznie:

 • kompletność dokumentów;
 • stan techniczny budynku, na podstawie przedłożonej przez Ciebie ekspertyzy technicznej.

Nie martw się, jeśli nie uda Ci się złożyć wraz z wnioskiem, wszystkich wymaganych dokumentów. Organ ma obowiązek wezwać Cię do ich uzupełnienia.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: