Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Legalizacja samowoli budowlanej 2020 r., przepisy przejściowe

Dorota Kuś14 lipca 20206 komentarzy

Megaabolicja, czyli legalizacja samowoli budowlanej na nowych, uproszczonych zasadach  wchodzi w życie w dniu 19 września 2020 r.

Wszystkie sprawy wszczęte w dniu 19 września 2020 r. lub później będą rozpoznawane na podstawie znowelizowanych przepisów.

 • A co ze sprawami wszczętymi wcześniej?
 • Co należy rozumieć przez wszczęcie postępowania legalizacyjnego?
 • Czy wszczęcie kontroli jest jednoznaczne z wszczęciem postępowania legalizacyjnego?

Na te i inne pytania, postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie. Zapraszam do lektury:)

Konsekwencje wszczęcia postępowania legalizacyjnego
przed 19 września 2020 r.?

przepisów przejściowych do ustawy nowelizującej Prawo budowlane wynika, że postępowania legalizacyjne wszczęte przed 19 września 2020 r.  będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

W takich przypadkach nie będziesz mógł skorzystać z udogodnień wynikających z megaabolicji, co oznacza, że musisz liczyć się z koniecznością:

 • poniesienia opłaty legalizacyjnej;
 • przedstawienia kompletnego projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;
 • badania przez organ zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym,  chcę wyjaśnić Ci, co należy rozumieć przez wszczęcie postępowania legalizacyjnego. Powinieneś wiedzieć, że postępowanie legalizacyjne może być wszczęte na żądanie strony lub z urzędu. Z dalszej części wpisu dowiesz się, jak ustala się datę wszczęcia postępowania na wniosek strony, a w jaki sposób w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu.

Wszczęcie postępowania legalizacyjnego
na wniosek strony

 Kodeks postępowania administracyjnego jednoznacznie wskazuje, co należy rozumieć przez datę wszczęcia postępowania na wniosek strony.

Datą wszczęcia postępowania na wniosek strony jest dzień:

 •  doręczenia żądania organowi administracji publicznej;
 • wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej, w przypadku doręczenia żądania drogą elektroniczną.

Dla przykładu:

Chcesz uregulować stan prawny swojej nieruchomości i składasz wniosek o legalizację samowoli budowlanej.

Jeśli  skorzystasz z internetu, to dniem wszczęcia postępowania będzie dzień, w którym wysłałeś e-mail z wnioskiem o wszczęcie postępowania za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu.

Gdy wolisz tradycyjne formy komunikacji, dzień wszczęcia postępowania, to dzień złożenia pisma bezpośrednio w urzędzie lub nadanie na poczcie.

Wszczęcie postępowania legalizacyjnego
z urzędu

W  kodeksie postępowania administracyjnego brakuje wyjaśnienia, co uznaje się za datę wszczęcia postępowania z urzędu.

Przyjmuje się, że jest to dzień pierwszej czynności urzędowej dokonanej w sprawie, pod warunkiem że o czynności tej powiadomiono stronę. Najczęściej  jest to zawiadomienie strony lub znanych już wówczas stron o wszczęciu postępowania.

W przypadku postępowania w sprawie legalizacji samowoli budowlanej często pierwszą czynnością podejmowaną przez organ jest wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót oraz wezwanie do przedłożenia w określonym terminie stosownych dokumentów.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 19 września 2020 r. są to następujące dokumenty:

 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie autora projektu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydanym przez tę izbę;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zwracam uwagę, że organ wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót i przedłożeniu w/w dokumentów także w stosunku do obiektów już wybudowanych.

Uwaga! Jeśli odebrałeś postanowienie o wskazanej wyżej treści  przed 19 września 2020 r., NIE SKORZYSTASZ Z MEGAABOLICJI.

Czy przeprowadzenie kontroli oznacza
wszczęcie postępowania legalizacyjnego?

Organy administracji architektoniczno-budowlanej nadzoru budowlanego na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, są upoważnione do dokonywania czynności kontrolnych.

Samo zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli nie oznacza jeszcze, że organ wszczął postępowanie w sprawie legalizacji samowoli budowlanej, ale może to zrobić na podstawie ustaleń dokonanych podczas czynności kontrolnych.

Podsumowując, dla ustalenia czy możesz skorzystać z megaabolicji, istotnym będzie ustalenie daty wszczęcia postępowania legalizacyjnego przez organ. Spodziewam się, że ustalenie czy postępowanie legalizacyjne zostało wszczęte przed wejściem w życie przepisów przewidujących megaabolicję, czy po wejściu w życie tych przepisów będzie w najbliższym czasie kanwą dla wielu spraw sądowych, a kwestia daty wszczęcia postępowania legalizacyjnego zostanie w tych sprawach rozłożona na czynniki pierwsze.

***

Jeśli interesuje Cię temat legalizacji samowoli budowlanej na nowych, uproszczonych zasadach zapraszam do lektury moich poprzednich wpisów:

Megaabolicja, czyli jak zalegalizować samowolę budowlaną bez opłat

Legalizacja samowoli budowlanej na nowych zasadach – co, jak i dlaczego 

Legalizacja samowoli budowlanej – czym nie musisz się już martwić

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  rafal chmielewski 16 lipca, 2020 o 17:42

  Pani Mecenas, czy nadchodząca abolicja będzie dotyczyła wszystkich nieruchomości, czy tylko niektórych?

  Pozdrawiam Panią!
  Rafał

  Odpowiedz

  Dorota Kuś 20 lipca, 2020 o 10:36

  Panie Rafale,
  dobre pytanie 🙂 Abolicja dotyczy wszystkich nieruchomości niezależnie od rodzaju. To czy uda się skorzystać z abolicji, zależy od tego kiedy obiekt budowlany został wybudowany. Przeszkodą może być też fakt, że w stosunku do danej nieruchomości organ prowadził już postępowanie legalizacyjne. Szerzej na temat podstawowych warunków skorzystania z abolicji pisałam w tym wpisie: https://legalizacjasamowolibudowlanej.pl/megaabolicja-czyli-jak-zalegalizowac-samowole-budowlana-bez-oplat/
  Pozdrawiam serdecznie
  Dorota

  Odpowiedz

  Tomasz Filarski 4 sierpnia, 2020 o 09:27

  Pani Doroto,
  we wcześniejszym Pani artykule przeczytałem, że jednym z warunków, aby skorzystać z legalizacji samowoli budowlanej, jest upłynięcie 20 lat od zakończenia budowy. W jaki sposób urząd będzie ustalał datę zakończenia budowy? Czy data ostatniego wpisu w dzienniku budowy jest wystarczająca?
  Pozdrawiam
  Tomasz

  Odpowiedz

  Dorota Kuś 4 sierpnia, 2020 o 11:42

  Panie Tomaszu,
  organ nadzoru budowlanego może ustalać datę zakończenia budowy na podstawie różnych dowodów tj. pism, zeznań świadków, zdjęć, dokumentów urzędowych. Dziennik budowy może być jednym z tych dowodów i nie wykluczam, że będzie to dowód wystarczający, ale żeby to odpowiedzialnie ocenić musiałabym znać całokształt sprawy.
  Pozdrawiam serdecznie,
  Dorota

  Odpowiedz

  Witold 27 sierpnia, 2020 o 15:22

  Pani mecenas,
  Posiadam samowolę budowlaną (dom jednorodzinny) wybudowany 35 lat temu w stosunku do którego nie wszczęto dotychczas żadnego postępowania.
  Czytam uważnie przepisy nowego prawa budowlanego ponieważ chcę skorzystać z zapowiedzianej abolicji samowoli i nie mogę zrozumieć zapisu i Art.49f. ust. 2 i Art. 103 ust. 2
  Art. 49f.
  2. W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

  Art. 103.
  2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.
  Czy mam rozumieć , że dla mojego przypadku stosuje się nowe przepisy o uproszczonej legalizacji (Art. 49f) ale jednocześnie stosuje się Art. 48 w starej wersji (przed zmianą prawa) ?

  Odpowiedz

  Dorota Kuś 28 sierpnia, 2020 o 15:09

  Dzień dobry,
  w przypadku tak szczegółowych pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Pozdrawiam serdecznie:)

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dorota Kuś Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: