Dorota Kuś

radca prawny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzę własną Kancelarię w Lublinie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej oraz w zamówieniach publicznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna

Co powinna zwierać ekspertyza techniczna w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym? Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiają się osoby, które zamierzają złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej w trybie uproszczonym, a także inżynierowie, którym przygotowanie tego typu ekspertyz zlecono. Dla tych, którzy nie widzieli mojego poprzedniego wpisu  wyjaśniam, że z pytaniem stanowiącym tytuł tego cyklu zwróciłam się do kilkunastu  powiatowych inspektorów nadzoru w kraju. Poniżej przedstawiam odpowiedź, którą uzyskałam od jednego z nich. Dla siebie […]

Dzisiejszym wpisem zaczynam cykl pt. Co powinna zawierać ekspertyza techniczna? Z moich poprzednich wpisów dowiesz się: jakie są przesłanki skorzystania z abolicji w zakresie legalizacji samowoli budowlanej? jak przebiega procedura legalizacji samowoli budowlanej? jakie znaczenie ma  ekspertyza techniczna przy procedurze legalizacji samowoli budowlanej? Dlaczego ta sprawa jest ważna? Organ wyda decyzję o legalizacji samowoli budowanej, jeżeli w toku postępowania, w terminie wyznaczonym przez organ, przedstawisz ekspertyzę techniczną […]